Historie ostrova Newfoundland

Kanadský ostrov Newfoundland nese stopy po prvním evropském osídlení Ameriky. Toto osidlování se odehrávalo již o několik století dříve, než pobřeží Nového světa objevil Kryštof Kolumbus, který se tehdy domníval, že se nachází v Indii. Jako prvními mezi objeviteli tohoto ostrova byli Vikingové, kteří se zde pokoušeli usadit v touze po novém domově, a založili zde několik osad. Vesničky, které zde Vikingové zanechali, jsou dnes zcela zrekonstruované a jsou velmi populární jako turistická atrakce na Newfoundlandu.
krajina zálivu

První osadníci ze Skandinávie

Na nejsevernějším cípu ostrova, okolo roku 1000, se z lodí Skandinávců vylodili první osadníci. Jednalo se zhruba o devadesát mužů a žen, kteří k ostrovu dopluli, na vikingského Lang skipu pod vedením Leifa Eriksona. Pro tyto vyloděné osadníky se tehdy ostrov stal zemí zaslíbenou. Okolní lesy byly plné zvěře a v řekách se dalo ulovit množství ryb.
papuchalka na útesu
Noví obyvatelé však na ostrově Newfoundland dlouho nevydrželi, neboť se vyskytlo mnoho neshod s místními domorodci. Snad se jednalo o nějaké loupeže zbraní. Jisté však je, že domorodci byly vůči novým příchozím ze severu čím dál více nepřátelští a agresivnější. Nakonec Skandinávským osadníkům nezbývalo nic jiného, než osady opustit, neboť se jim v izolaci od rodné země nedostávalo ani zásob, ani posil.
nákladní loď

Významný nález

Stalo se to v šedesátých letech minulého století, kdy v oblasti zvané L’Anse aux Meadows našli manželé Helge a Anne Ingstadovi pozůstatky tohoto vikingského osídlení.  Tehdy se nález stal významný, neboť dokazoval existenci Vikingů v Americe, po původní domněnce, že se jedná o zbytky vesnice domorodců. Později byla v L’Anse aux Meadows tato vesnička zrekonstruována po vzoru původního osídlení. Tato osada je od roku 1978 zapsaná na seznamu UNESCO.  Průvodci a herci zde předvádějí v dobových kostýmech tradiční život Vikingů.