Znáte protahovací trny

Lidský život je v současné době protkán mnoha odvětvími techniky. Technický rozvoj zaznamenal za posledních sto let tak neobvykle rychlý pokrok, že by se dalo říci, že většina lidí na to není připravena. Děti ve školách se jen stěží seznámí s některými základními technickými principy a ani v dospělosti tomu není naše společnost výrazně nakloněna. Většina technických oborů je pro laickou veřejnost zapovězena a stává se, že si jen stěží porozumí, co se týče odborné přípravy, instalatér s chovatelem papoušků.

klíč v zámku

Tímto vám chceme naznačit, že bychom se měli snažit o větší osvětu mezi širokou veřejností a namísto konkurenčního boje se zaměřit na spolupráci, aby mezi lidmi rostlo větší povědomí o všech oborech lidské činnosti. Jako jeden z příkladů bychom mohli použít strojírenství.

Co je to soustruh anebo vrtačka, si dokáže představit leckdo, ale o existenci protahovacích trnů ví jen zasvěcení odborníci. A pochopitelně studenti středných odborných škol a učilišť a vysokých škol se strojírenským zaměřením.

drobný klíček

Protahovací trn je speciální nástroj s mnoha břity, s nímž se vytváří otvory v kovových obrobcích, které zaujímají neobvyklý tvar. Ty mohou být i osově nesouměrné a velmi rozmanité a jedním z příkladů těchto výrobků jsou vložky do patentních dveřních zámků, které mnozí z vás znají pod značkou FAB. Obrábění probíhá tak, že trn je protahován předvrtaným otvorem a každý z jeho zubů postupně odebírá z obrobku třísku, až ten poslední zub dokončí finální operaci.

Protahovací trny se uplatní všude, kde je obtížné zhotovit složité tvary vnitřních otvorů běžným obráběním, např. vrtáním, vyhrubováním a vystružováním nebo soustružením. Má to ale jeden háček, vyrobit protahovací trn je totiž velmi náročné a to také odpovídá jeho ceně. Aby se „protahovák“ vyplatil, muselo by jít o velkosériovou výrobu. Kupříkladu u vložek do zámků pro patentní klíče je to celkem pochopitelné, těch se vyrábí statisíce až miliony.